Mijn dode Amerikaanse overbuurman

De gedachte is mooi, dat het zaad door de wind is gedragen en over de oceaan hier naartoe is gekomen om vrucht te schieten, of dat de eikels trans-Atlantisch zijn aangespoeld.