Stront

stront

Poepen gaat vaak gepaard met krampachtigheid, dat is jammer want het is eigenlijk net zoiets als eten.

De broek vol stront

Met de broek vol stront jakker ik rap op huis op aan. Had ik me verdomme kats bedreten op het feestje van m’n verse zwager.