Stront

stront

Poepen gaat vaak gepaard met krampachtigheid, dat is jammer want het is eigenlijk net zoiets als eten.